Закон попиту і пропозиції.


Попит - це платоспроможна потреба населення або сума грошей, яку покупці можуть і мають намір заплатити за певний

Попит окремого споживача на товар називається Індивідуальним попитоМ.

Ринковий попит - це сума всіх індивідуальних попитів при кожному значенні ціни.

На зміну попиту мають вплив цінові і нецінові фактори.

Ціновий фактор - це вплив зростання чи зменшення цін на товари, на величину попиту.

Неціновий фактор - це якість товару, доходи населення, смаки і уподобання або дефіцит. Або пропонування великої кількості товару.

Очікування майбутніх економічних змін, доступність товару споживачам.

Закон попиту - це закон, який передбачає, що із зростанням ціни на товар зменшується кількість товару, яку хоче придбати населення, а із зменшенням ціни на товар. То кількість товару, що купується населенням, зростає.

Пропозиція - це сукупність товарів за певною ціною, які готові виготовляти і продавати виробники.

Розрізняють індивідуальну і ринкову

Пропозицію.

Індивідуальна - це товари одного виробника.

Які пропонують для реалізації.

Ринкова - це пропозиція, яка визначається як сума всіх індивідуальних пропозицій.

На зміну пропозиції мають вплив:

- цінові.

- нецінові фактори.

Ціновий - це вплив ціни на обсяг продукції, які готові випустити виробники.

Нецінові - це витрати виробництва, технічний прогрес, організація ринку. Організація реалізації товарів, стабільність законодавства. Очікування економічних змін.

Закон пропозиції - це закон, який стверджує, що із зростанням ціни збільшується кількість товару, які готові виробити виробники, а із зменшенням ціни на товар, кількість товару. Що виробляється виробником, зменшується.

Види підприємств в Україні згідно чинного законодавства.

Згідно закону України Про власність і Про підприємство в Україні можуть діяти підприємства таких видів:

1 індивідуальне, засноване на власності фізичної особи та виключно її праці.

2 сімейне.

3 приватне підприємство з правом найму робочої сили.

4 колективне підприємство (товариства).

5 державне підприємство. Засноване на узагальнено-державній власності.

6 державні комунальні підприємства.

7 спільні підприємства, засновниками яких є підприємці різних країн.

8 малі підприємства - основа малого бізнесу, до яких відносяться підприємства з чисельністю працівників у промисловості і будівництві - до 200 чол., В інших галузях виробничої сфери - до 50 чол., У науці - до 100 чол. В галузях невиробничої сфери - до 25 чол., В торгівлі - до 15 чол.


  • Меню